top of page

Õppetasu maksmise tingimused


Õppemaksu arvestab õppeasutuse Smart Koolitus OÜ juhtkond.
 

Kursuse eest tasumise kohustused on reguleeritud õpilase ja Õppeasutuse vahelise lepinguga,
õppeasutusel on võimalik saada toetust õppekursusest huvitatud riigiasutustelt, juhul kui see on ette nähtud Eesti Seadusega ja see ei kahjusta kliendi huve.

 

Õppemaksust vabastamise tingimused ja allahindlused peavad olema läbi vaadatud ja kinnitatud Õppeasutuse juhi poolt, (Õppeasutus näeb ette alates 10% soodustus nende klientide jaoks, kes läbivad rohkem kui ühe kursuse).

 

Õppemaksu tasumine toimub vastavalt lepingus sätestatud tingimustele (on võimalik tasuda osade kaupa, mitu korda kursuse jooksul, kuid hiljemalt nädal enne kursuse lõppu peab olema makstud täishind).


Koolituse eest tasumine toimub arvele, mis on märgitud jaotises - kontaktid ja õppeasutuse kontonumber või sularahas.

bottom of page