top of page

Meie õpetajad

 

Irina Krusell

​TÖÖKOGEMUS

2019 - tänase päevani eesti keele õppetaja, Lasnamae Gümnaasium

2019 tänase päevani eesti keele koolitaja, Mitteldorf OÜ

2018 - 2019 eesti keele õpetaja, Tallinna 53. Keskkool 2017 tänase päevani eesti keele õpetaja, Opus Lingua Keeltekool

2015 tänase päevani eesti keele koolitaja, Atlasnet MTÜ

Kairi Vacht

Kõrgharidus: algklasside õpetaja, Tallinna Pedagoogilisse, 1984 .a.
Täiendkoolitus:
– kultuuri-ja haridusministeerium Eesti Keelekeskus, Eesti Keelekeskuse meetodikaseminarist 1994 .a.
– Multilingua Keelekeskuses, eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus 11.01.2020 .a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2009 – k.a.

HARIDUSKÄIK

Diplom - gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool 2001.a

 

Jelena Maško

TÖÖKOGEMUS​

2010 - tänase päevani eesti keele õpetaja, Ahtme kool

2009 - 03.2010 eesti keele õpetamine täiskasvanutele,

2008 - Eesti Töötukassa teenindaja

Diplom - 2015  magistri kraad, eripedagoog - nõustaja Tallinna Ülikool

Diplom - 2009 filosoofiateaduskonna eesti ja some - ugri keeleteadus Tartu Ülikool

 

Margit Lestsepp

TÖÖKOGEMUS

2019 - tänase päevani, eesti keele koolitaja, Reiting PR OU

2000 - 2017 klassiõpetaja; põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna 21.kool

Töökogemus eesti keele õpetajana 13 aastat

Diplomid:

2022 - täiskavanute koolitaja: eesti keele teise keelena, Tartu Ülikool

2022 - organisatsioonikäitumine, Tallinna Ülikool, magistrikraad

2000 - klassiõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad

Lisaerialad: Käsitöö- ja kunstiõpetaja. Põhikooli muusikaõpetaja.

Täienduskoolitus: Eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus, tõend 2020 .a.

Julia Zahharova

HARIDUSKÄIK

Diplom - Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eriala:eesti keele kui teise keele ja loodusainete õpetaja

2018 a Läbitud täienduskoolitused/kursused (olulised antud hanke mõistes, nt kvalifikatsiooni tõendamiseks) Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Tartu Ülikool

TÖÖKOGEMUS

2019 – märts 2020 OÜ Vestleja. Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus

2018 – Aprill 2019 .OÜ Vestleja. Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav

2015 – 2018 OÜ Alguskeskus MISA projekt „Eesti keele täiendkoolitus Ida-Virumaa õpetajatele"

Sirje Pertman

TÖÖKOGEMUS

2013-  ....Narva Pähklimae Gümnaasium, eesti keele õpetaja

2008 – 2013 Narva Vanalinna Riigikool, eesti keele õpetaja
2006 – 2008 Narva Joala Kool, esti keele õpetaja

HARIDUSKÄIK

2010-2012- Tartu Ülikooli Narva Kolledz, magistkikraad

2001 – 2007 Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar, bakalaureuseõpe
1999 – 2001 Narva Pähklimae Gümnaasium

Olga Edovald

Hariduskäik:

Diplom - Tallinna Pedagoogikaülikool. Eelkooli- ja esiõpetuse õpetaja eriala

01.02.1999 -30.04.2006 - Kohtla- Järve lasteaed “Rukkilill” Õpetaja

01.05.2006 -31.12.2012 -  Jõhvi Lasteaed Sipsik Direktor

01.01.2013-25.10.2018 - Jõhvi Lasteaiad, Sipsiku maja õppealajuhataja

03.01.2019 - Kohtla-Järve Maleva Põhikool; eesti keele õpetaja

keelekümbluseõpetaja.​

Jelena Rjazanova

HARIDUSKÄIK

Diplom - Tallinna Pedagoogiline Instinuut. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

TÖÖKOGEMUS

29.08.2019 - Sillamäe Gümnaasium eesti keele õpetaja

27.08.2018 - Sillamäe Vanalinna kool, eesti keele õpetaja

01.08.2017 - 2018 - Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja II

2014 –2017 - Sillamäe Vanalinna kool eesti keele õpetaja

2010 –2014 -  Viru Vangla riigikeele õppe korraldaja.

Marita Paut

TÖÖKOGEMUS

Eesti keele eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus, 220 ak.tundi, 24 inimest

2020 – 2021 - Narva Täiskasvanute Kool, Eesti keele eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus, 440

ak.tundi, 42 inimest

2019 – 2020 -  Narva Täiskasvanute Kool, Eesti keele eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus, 550

ak.tundi, 54 inimest

2018 –  2019 Narva Täiskasvanute Kool, C1-taseme koolitus täiskasvanutele.

Individuaalõpe, 150 ak.tundi.

2018 –  2022 Multilingua Keelekeskus OÜ, „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele“. B2-taseme kursused, 240 ak. tundi, 21 inimest

2018 - Tellija: Intergratsiooni Sihtasutus  - Läbiviija: Sihtasutus Edukool. Eesti keele koolitus täiskasvanutele,

A2, B1, B2, C1 tasemed. 480 ak.tundi.

2018 Tellija: Intergratsioon Sihtasutus  - Läbiviija: OÜ Algus, Eesti keele koolitused täiskasvanutele,

A2, B1 ja B2 tase. 1000 ak. tundi.

2011 –  2016 OÜ Algus, 10693582 Eesti keele koolitused täiskasvanutele, A2, B1 ja B2 tase. 300 ak. tundi.

2008 –  2012 OÜ Multicom.

Eva Adamson

HARIDUSKÄIK

Diplom - Tartu Ulikool Narva Kolledž

Eriala – Klassiõpetaja vene õppekeelega koolis, eesti keele, kui teise keele õpetaja.

Haridusteaduse magister vene õppekeelega koolis.

TÖÖKOGEMUS

23.08.2004 - Kohtla-Järve Maleva Põhikool klassiõpetaja keelekümblusklassides

2021-praeguseni.  Smart Koolitus OÜ - täenduskoolituse eesti keele õpetaja  

Kai Kiiver

HARIDUSKÄIK

1993a. lõpetas Tartu Ülokooli filosoofia – teaduskonna täieliku kursuse ajaloo erialal.

TÖÖKOGEMUS

2006 - 2019  - Sinimäe Põhikool, Osaajaga töö (erinevatel aastatel erineva mahuga 4-19 kontakttundi nädalas)

2008- 2011 - eesti keele ja kultuuri õpe vene emakeelega kolleegidele. Viimased 2,5 aastat oli töö peamine sisu eesti keele õpetamine keelekümblusklassides ning ühiskonnaõpetus ühiselt eesti ja keelekümblusklassidele.

2012-2018 - vene emakeelega õpetajatele individuaalse eesti keele õppe läbiviimine (kirja- ja kõnekeele õpetamine, sh haridusalane, dokumendihalduse alane nõustamine).

2019 -  Sillamäe Gümnaasium, Gümnaasiumiastme kunstiajaloo kursuse ning kultuuriloo valikaine kursuse õpetamine LAK- õppe meetodil (praktiline eesti keele õpe muu emakeelega gümnasistidele läbi valdkondliku temaatika, st kunsti-ja kultuurivaldkonna sõnavara õppimine ja praktiseerimine).  Kolleegide praktiline juhendamine muukeelsete õpilaste õpetamiseks eesti keeles LAK- õppe meetodil.

Karin Pukk

HARIDUSKÄIK

2011- ... Eesti keele kursused erinevates firmades (tase A2-C1)

2009 - 2011. Tartu Ülikool Narva kolledž, eriala „Varajane keelekümblus põhikooli Iastmes“

2004 - 2009. Tartu Ülikooli Narva kolledž, eriala “Kohaliku omavalitsuse korraldamine.”

1999 - 2001. Tallinna Pedagoogikaülikool, eriala “Eesti keele õpetaja.”

1994 - 1998 Narva Kõrgkool, eriala “Põhikooli klassiõpetaja.” lisaeriala “Eesti keele õpetaja.“

TÖÖKOGEMUS

2001 - 2007. Keelekeskus Prosum OÜ - eesti keele õpetaja

2007 - 2009. Lastekaitse Liit – Ida-Virumaa koordinaator

2009 - 2010. Sillamäe Linnavalitsus sotsiaalhoolekande osakond–vaneminspektor.

2010 - 2011. Alterum Plus OÜ - eesti keele õpetaja /Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuses​

Alla Zarubina

TÖÖKOGEMUS

2021 - Tallinna vangla (riigikeele õpetaja) Tööülesanded: eesti keele tundide läbiviimine

2016 - Studio Lingua Tööülesanded: vene keele tundide läbiviimine

2016 - SA Edukool Tööülesanded: eesti keele tundide läbiviimine

Diplom 

1995 - 2000 Tallinna Pedagoogika Ülikool, Filoloogia teaduskond, bakalaureuseõppe eriala: eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja, lisaeriala – inglise keel 1984-1995 Tallinna Tõnismäe Reaalkool.

Julia Forstiman

TÖÖKOGEMUS

2009 - 2019 -  Narva linna Sotsiaalabiamet, lastekaitseosakonna peaspetsialist (osakonna juhataja)

Oktoober 2012 - veebruar 2013 – Algus OÜ, eesti keele õpetaja (täiskasvanute koolitamine 120 tundi)

Märts 2019 - käesoleva ajani Advokaadibüroo Narlex, advokaadi assistent

märts 2019 - detsember 2020 Macte OÜ, eesti keele õpetaja (täiskasvanute koolitamine 800 tundi)

märts 2021 - juuni 2022 B-lingua koolitused OÜ (eesti keele õpetaja täiskasvanutele 300 tundi)

Diplom 

2001 - 2006 – bakalareuse, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eriala Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis.

2007 - 2008 – magistratuur: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eriala Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega koolis

Jekaterina Šemarina

TÖÖKOGEMUS

2017 - Narva Pähklimäe Gümnaasium, aineõpetaja

2021 - MTÜ Turvaline, eesti keele kursused

2019 - 22.01.2022 MTÜ Keelepisik, õpetaja, B-1 taseme eesti keele kurused (600 tundi) Sisekaitseakadeemia eesti keele kursused

2021 - Algus OÜ, õpetaja, A-2/B-1 taseme eesti keele kursused

2019 - MTÜ Atlasnet, õpetaja, B-1 taseme eesti keele kursused       

6.02 - 21.06.2019   MTÜ Atlasnet, õpetaja, A-2 taseme eesti keele kursused                                 

6.11.2018 - 25.04.2019  Macte OÜ, õpetaja, A-1 taseme eesti keele kursused

                           

Diplom

29.08.2011 - 23.08.2016       Tartu Ülikooli Narva Kolledž, humanitaarained mitmekeelses koolis, bakalaureusekraad

4.09.2006 - 18.06.2010         Tartu Ülikooli Narva Kolledž Kohaliku omavalitsuse korraldus, rakenduskõrgharidus

Olga Nirk

TÖÖKOGEMUS

17.06.2003 - 26.08.2005.a  Kirde piirivalvepiirkond, abitööline. 

08.09. 2005 - 16.02.2018.a Sillamäe Lasteaed Pääsupesa, alushariduse õpetaja.

19.02.2018 - 10.08 2020 Sillamäe Linnavalitsus, haridus-ja kultuuriosakonna peaspetsialist (haridusnõunik).

11.08.2020 -    Sillamäe Lasteaed Pääsupesa alushariduse õpetaja.​

09.09.2022  -   Smart Koolitus OU, eesti keele õpetaja

HARIDUSKÄIK

2006 - 2012 - Bakalauruseõpe. (Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses keskkonnas).

Irina Timoštšuk

TÖÖKOGEMUS

09/2020 - 12/2020 . Ettevõte / organisatsioon ATLASNET MTÜ

Amet - Eesti keele õpetaja -Töökirjeldus MISA projekt, Eesti keele koolitus, A1 – tase (120 tundi)

15/2020 -12/2020 - Ettevõte / organisatsioon ATLASNET MTÜ-Amet Eesti keele õpetaja, Töökirjeldus MISA projekt, Eesti keele koolitus, A2 – tase

12/2019 - 11/2020. Ettevõte / organisatsioon RADA - SN- Amet Eesti keele õpetaja. Töökirjeldus Eesti keele koolitus, A2 – tase (töötukassa toetus, 240 tundi)

HARIDUSKÄIK

1994-1996 -  Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keele õpetaja. Magisrtikraad.

1993-1995-  Tallinna Pedagoogikaülikool, õpetaja. Magistrikrad.

Viktorija Aleksina

TÖÖKOGEMUS

2019  -   Narva Linnaleht, sekretär

Peamised tööülesanded: reklaami leidmine ja kirjavahetus

2019  - Narva Vanalinna Riigikool – eesti keele õpetaja

Peamised tööülesanded: eesti keele õpetamine koolis

2018  -  AS „Dialoog“- eesti keele õpetaja

Peamised tööülesanded: eesti keele õpetamine koolis

2012-2019      Narva Soldino Gümnaasium – eesti ja inglise õpetaja

Peamised tööülesanded: eesti ja inglise keele õpetamine koolis

HARIDUSKÄIK

Haridusteaduse magister.

Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis.

Eriala – Eesti keel teise keelena põhikoolis, inglise keel põhikoolis sotsiaalpedagoog.

2020-2022      Ida-Viru Kutsehariduskeskus (reisikonsultant, tase 5)

2007 – 2011    Tartu   Ülikooli  Narva  Kolledž    -  humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis

(haridusteaduse magister)

2001-2007      Tartu   Ülikooli   Narva  Kolledž   – humanitaarained vene õppekeelega   põhikoolis

(haridusteaduse bakalaureus)

Piret Saulepp


Kõrgharidus: pedagoogika ja psühholoogia, magistrikraad, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täienduskoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 10 .a.

Niina Getts

HARIDUSKÄIK
1997 – 2005 Tallinna Ülikool, põhikooli eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja 
1987 – 1989 Tallinna Pedagoogikakool, kasvataja  
1972 – 1975 Narva 11. keskkool
1965 – 1972 Kohtla – Järve 15. Keskkool

TÖÖKOGEMUS

2017 –  ... käsunduslepingud erinevates keelefirmades
2016 – 2017 Narva 6. keskkool, eesti keele õpetaja
2007 – 2016 Narva Lasteaed Põngerjas, director         
2002 – 2006 Narva Lasteasutus Põngerjas, eesti keele õpetaja
1999 – 2001 Narva Pähklimäe Gümnaasium, eesti keele õpetaja
1992 – 2000 Narva Keelekeskus, õpetaja-konsultant

1989 – 1993 Narva 11. keskkool, eesti keele õpetaja  

Kai Põld

HARIDUSKÄIK

7.05 2022 - SEMINAR EESTI KEELE ÕPETAJATELE – A1-B1 TASE

E-nagu Eesti põhjal õpiku autor Mall Pesti

Korraldaja: Kiri-Mari Kirjastus OP (Reg.12032005)

16.03 – 09.05 2022 Tallinna Ülikooli ja Haridusteaduste instituudi täiendusõppe õppekava

Õpetaja kui suhtleja – õppimist toetava suhtlusruumi loomine.

(täiendusõppe õppekavade reg nr IKC 0078)

11.01-2020.a. - Multilingua Keelekeskus Ly Leedu keelekursusel

eesti keele õpetamisest võõrkeelena (rg-kood 10994088, EHIS reg-nr 188957).

Statsionaarne diplomiõpe:

2007 – Tartu Ülikool, diplom nr BA 014064

Inglise keel ja kirjandus, kõrvaleriala: prantsuse keel ja kirjandus keskastmes,

magistrikraadile vastav kvalifikatsioon (Vabariigi Valitsuse 6.juuni 2005 määrus nr 120).

Õppekava nominaalne kestvus: 4 aastat, Õppevorm: statsionaarne õpe.

01.09.1994-21.06.1996, Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskus, Põhidiplom nr. 899914, registreerimise nr. 1588, eriala: põhikooli inglise keele õpetaja, (ainekavas ka inglise keele õpetamise metoodika)

2007 – Tartu Ülikool, diplom nr BA 014064

Inglise keel ja kirjandus, kõrvaleriala: prantsuse keel ja kirjandus keskastmes,

magistrikraadile vastav kvalifikatsioon (Vabariigi Valitsuse 6.juuni 2005 määrus nr 120).

Õppekava nominaalne kestvus: 4 aastat, Õppevorm: statsionaarne õpe.

01.09.1994-21.06.1996, Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskus, Põhidiplom nr. 899914, registreerimise nr. 1588, eriala: põhikooli inglise keele õpetaja, (ainekavas ka inglise keele õpetamise metoodika)

TÖÖKOGEMUS

2022/2023 Tallinna Tehnikagümnaasium, Ukraina õpilaste pikapäevarühma õpetaja.

2023 Keeltekool Dialoog, skype’i eesti keele tunnid inglise keele baasil.

2022. Keeltekoolis Dialoog, Sugesto, TEA

2021. Keeltekool Dialoog, Tallinna Keeltekool (inglise ja eesti keele õpetajana)

2020.a. Kaja Vahi Keeltekool ja Sugesto Keeltekool

2017 – 2019 oktoober – Keeltekool Dialoog õppeaastal 20117/2018 86 tundi, eesti keel vene keele baasil ja inglise keele baasil, inglise keel eesti ja vene keele baasil.

Svetlana Belgoray

HARIDUSKÄIK

Slantsevo tööstuskolledž - raamatupidaja 

Leningradi mäeinstituut - majandusteadlane
Täienduskursused: - rahvusvaheline raamatupidaja + siseaudit + kvalifikatsiooni kinnitus

TÖÖKOGEMUS

Oma Firma  Bifentai OU

Raamatupidamise kogemus 28 aastat.

bottom of page