Meie õpetajad

 

Irina Krusell

2019 - tänase päevani eesti keele õppetaja, Lasnamae Gümnaasium

2019 tänase päevani eesti keele koolitaja, Mitteldorf OÜ

2018 - 2019 eesti keele õpetaja, Tallinna 53. Keskkool 2017 tänase päevani eesti keele õpetaja, Opus Lingua Keeltekool

2015 tänase päevani eesti keele koolitaja, Atlasnet MTÜ

 

Diplom - gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool 2001.a

 

Jelena Maško

2010 - tänase päevani eesti keele õpetaja, Ahtme kool

2009 - 03.2010 eesti keele õpetamine täiskasvanutele,

2008 - Eesti Töötukassa teenindaja

 

Diplom - 2015  magistri kraad, eripedagoog - nõustaja Tallinna Ülikool

Diplom - 2009 filosoofiateaduskonna eesti ja some - ugri keeleteadus Tartu Ülikool

 

Margit Lestsepp

2019 - tänase päevani, eesti keele koolitaja, Reiting PR OU

2000 - 2017 klassiõpetaja; põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna 21.kool

Töökogemus eesti keele õpetajana 13 aastat

Diplomid:

2022 - täiskavanute koolitaja: eesti keele teise keelena, Tartu Ülikool

2022 - organisatsioonikäitumine, Tallinna Ülikool, magistrikraad

2000 - klassiõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad

Lisaerialad: Käsitöö- ja kunstiõpetaja. Põhikooli muusikaõpetaja.

Täienduskoolitus: Eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus, tõend 2020 .a.

Julia Zahharova

Hariduskäik:

Diplom - Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eriala:eesti keele kui teise keele ja loodusainete õpetaja

2018 a Läbitud täienduskoolitused/kursused (olulised antud hanke mõistes, nt kvalifikatsiooni tõendamiseks) Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Tartu Ülikool

2019 – märts 2020 OÜ Vestleja. Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus

2018 – Aprill 2019 .OÜ Vestleja. Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav

2015 – 2018 OÜ Alguskeskus MISA projekt „Eesti keele täiendkoolitus Ida-Virumaa õpetajatele"

Olga Edovald

Hariduskäik:

Diplom - Tallinna Pedagoogikaülikool. Eelkooli- ja esiõpetuse õpetaja eriala

01.02.1999 -30.04.2006 - Kohtla- Järve lasteaed “Rukkilill” Õpetaja

01.05.2006 -31.12.2012 -  Jõhvi Lasteaed Sipsik Direktor

01.01.2013-25.10.2018 - Jõhvi Lasteaiad, Sipsiku maja õppealajuhataja

03.01.2019 - Kohtla-Järve Maleva Põhikool; eesti keele õpetaja

keelekümbluseõpetaja.

Jelena Rjazanova

Hariduskäik:

Diplom - Tallinna Pedagoogiline Instinuut. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

29.08.2019 - Sillamäe Gümnaasium eesti keele õpetaja

27.08.2018 - Sillamäe Vanalinna kool, eesti keele õpetaja

01.08.2017 - 2018 - Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja II

2014 –2017 - Sillamäe Vanalinna kool eesti keele õpetaja

2010 –2014 -  Viru Vangla riigikeele õppe korraldaja.

Marita Paut

Eesti keele eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus, 220 ak.tundi, 24 inimest

Sept 2020 – mai 2021

Narva Täiskasvanute Kool,

Eesti keele eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus, 440

ak.tundi, 42 inimest

Sept 2019 – mai 2020 Narva Täiskasvanute Kool,

 Eesti keele eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus, 550

ak.tundi, 54 inimest

Sept 2018 – mai 2019

Narva Täiskasvanute Kool, C1-taseme koolitus täiskasvanutele.

Individuaalõpe, 150 ak.tundi.

Sept 2018 – mai 2022 Multilingua Keelekeskus OÜ,

 „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele“. B2-taseme kursused, 240 ak. tundi, 21 inimest

Sept – dets 2018

Tellija: Intergratsiooni Sihtasutus

Läbiviija: Sihtasutus

Edukool.

Eesti keele koolitus täiskasvanutele,

A2, B1, B2, C1 tasemed. 480 ak.tundi.

2018 Tellija: Intergratsiooni

Sihtasutus

Läbiviija: OÜ Algus,

Eesti keele koolitused täiskasvanutele,

A2, B1 ja B2 tase. 1000 ak. tundi.

Sept 2011 – mai 2016 OÜ Algus, 10693582

Eesti keele koolitused täiskasvanutele,

A2, B1 ja B2 tase. 300 ak. tundi.

Sept 2008 – juuni 2012 OÜ Multicom.

Eva Adamson

Hariduskäik:

Diplom - Tartu Ulikool Narva Kolledž

Eriala – Klassiõpetaja vene õppekeelega koolis, eesti keele, kui teise keele õpetaja.

Haridusteaduse magister vene õppekeelega koolis.

23.08.2004 - Kohtla-Järve Maleva Põhikool klassiõpetaja keelekümblusklassides

2021-praeguseni.  Smart Koolitus OÜ - täenduskoolituse eesti keele õpetaja  

Kai Kiver

Hariduskäik:

1993a. lõpetas Tartu Ülokooli filosoofia – teaduskonna täieliku kursuse ajaloo erialal.

September 2006 - jaanuar 2019 a. Sinimäe Põhikool, Osaajaga töö (erinevatel aastatel erineva mahuga 4-19 kontakttundi nädalas) Varasemal perioodil (sept 2008- sept 2011) ka eesti keele ja kultuuri õpe vene emakeelega kolleegidele. Viimased 2,5 aastat oli töö peamine sisu eesti keele õpetamine keelekümblusklassides ning ühiskonnaõpetus ühiselt eesti ja keelekümblusklassidele.

Perioodil 2012-2018 vene emakeelega õpetajatele individuaalse eesti keele õppe läbiviimine (kirja- ja kõnekeele õpetamine, sh haridusalane, dokumendihalduse alane nõustamine).

Jaanuar-juuni  2019 Sillamäe Gümnaasium, Gümnaasiumiastme kunstiajaloo kursuse ning kultuuriloo valikaine kursuse õpetamine LAK- õppe meetodil (praktiline eesti keele õpe muu emakeelega gümnasistidele läbi valdkondliku temaatika, st kunsti-ja kultuurivaldkonna sõnavara õppimine ja praktiseerimine).  Kolleegide praktiline juhendamine muukeelsete õpilaste õpetamiseks eesti keeles LAK- õppe meetodil.

Viktoria Skljarova

Tallinn University of Technology
Tallinn (Estonia)
12.10.2021 - 11.01.2022

Coaching and Mentorship
Modules included: concepts of counselling, guidance, coaching and mentorship, knowledge and
skills acquisition depending on the differences of the target group, human relationship and
program planning, mentoring self-analysis, forms and models, mentor and mentee functions and
roles, methodology, principles of feedback and reflection, mentorship toolbox.

Middlesex University
London (United Kingdom)
18.09.2017 - 09.07.2019

BA (Hons) English & Business
Modules included: Marketing Theory and Practice; Management and Organisation; Work,
Organisation and Society; Leadership and Management Development; Human Resource
Management in Practice; English Language Linguistics.

Open Language
London (United Kingdom)
15.10.2018 – 22.03.2019 Modules included: Mandarin Chinese, Spanish, French Languages courses.
The Health Sciences Academy
London (United Kingdom)
18.07.2017 - 10.09.2017 Modules included: Basics of human nutrition and diet regulation.
NLP & Coaching Center Meta Leader
Tallinn (Estonia)
01.02.2017

Modules included: Psychology courses about Typology of Personality, Personal Development,
Nadezda Dorotina-Koltan Lecture “Enneagram Model”.

Euro High School
Tallinn (Estonia)
20.01.2017 - 22.06.2017

Modules included: mathematics, informatics, physics, economy, chemistry, geography,
sociology, biology, history, foreign languages education, psychology/family education, physical
education, national defence education, music, art, literature

Tallinn High School of Humanities
Tallinn (Estonia)
01.09.2003 - 20.01.2017

Modules included: mathematics, informatics, physics, economy, chemistry, geography,
sociology, biology, history, foreign languages education, family education, physical education,
national defence education, music, art, literature. Gold Medal Graduate

 Ilona Goman

Täiskasvanutele ning lastele inglise keele õpetamine eraõpetaja, repetiitor inglise keele õpetaja - OÜ Sugesto

02.2006 - ... Haridus / Teadus Täiskasvanutele inglise keele õpetamine (Tase A1-C2).

 

Üld- ja äri inglise keel. Riigiametnike ettevalmistumine seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidus

2017 aastal. inglise keele õpetaja TEA Keeltekool

02.2006 - ... Haridus / Teadus Täiskasvanutele ning lastele inglise keele õpetamine eraõpetaja, repetiitor inglise, saksa, eesti ning vene keele tunnid

 01.2000 - 06.2008  

 8 a. ja 6 k Haridus / Teadus inglise, saksa, eesti ning vene keelte õpetamine

Karin Pukk

Hariduskäik:

2009-2011. Tartu Ülikool Narva kolledž, eriala „Varajane keelekümblus põhikooli Iastmes“

2004-2009. Tartu Ülikooli Narva kolledž, eriala “Kohaliku omavalitsuse korraldamine.”

1999-2001. Tallinna Pedagoogikaülikool, eriala “Eesti keele õpetaja.”

1994-1998 Narva Kõrgkool, eriala “Põhikooli klassiõpetaja.” lisaeriala “Eesti keele õpetaja.“

2001 -2007. Keelekeskus Prosum OÜ- eesti keele õpetaja

2007- 2009. Lastekaitse Liit – Ida-Virumaa koordinaator

2009-2010. Sillamäe Linnavalitsus sotsiaalhoolekande osakond–vaneminspektor.

2010-2011. Alterum Plus OÜ - eesti keele õpetaja /Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuses​

Alla Zarubina

2021 – Tallinna vangla (riigikeele õpetaja) Tööülesanded: eesti keele tundide läbiviimine

2016- Studio Lingua Tööülesanded: vene keele tundide läbiviimine

2016- SA Edukool Tööülesanded: eesti keele tundide läbiviimine

Diplom 

1995-2000 Tallinna Pedagoogika Ülikool, Filoloogia teaduskond, bakalaureuseõppe eriala: eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja, lisaeriala – inglise keel 1984-1995 Tallinna Tõnismäe Reaalkool.

Julia Forstiman

2009-2019 -  Narva linna Sotsiaalabiamet, lastekaitseosakonna peaspetsialist (osakonna juhataja)

Oktoober 2012 – veebruar 2013 – Algus OÜ, eesti keele õpetaja (täiskasvanute koolitamine 120 tundi)

Märts 2019 - käesoleva ajani Advokaadibüroo Narlex, advokaadi assistent

märts 2019 – detsember 2020 Macte OÜ, eesti keele õpetaja (täiskasvanute koolitamine 800 tundi)

märts 2021 -juuni 2022 B-lingua koolitused OÜ (eesti keele õpetaja täiskasvanutele 300 tundi)

Diplom 

2001-2006 – bakalareuse, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eriala Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega põhikoolis.

2007-2008 – magistratuur: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eriala Humanitaarainete õpetaja vene õppekeelega koolis

Jekaterina Šemarina

2017- Narva Pähklimäe Gümnaasium, aineõpetaja

2021-MTÜ Turvaline, eesti keele kursused

2019-22.01.2022 MTÜ Keelepisik, õpetaja, B-1 taseme eesti keele kurused (600 tundi) Sisekaitseakadeemia eesti keele kursused

2021 - Algus OÜ, õpetaja, A-2/B-1 taseme eesti keele kursused

2019 - MTÜ Atlasnet, õpetaja, B-1 taseme eesti keele kursused       

6.02-21.06.2019   MTÜ Atlasnet, õpetaja, A-2 taseme eesti keele kursused                                 

6.11.2018-25.04.2019  Macte OÜ, õpetaja, A-1 taseme eesti keele kursused

                                    

Diplom

29.08.2011 – 23.08.2016       Tartu Ülikooli Narva Kolledž, humanitaarained mitmekeelses koolis, bakalaureusekraad

4.09.2006 – 18.06.2010         Tartu Ülikooli Narva Kolledž Kohaliku omavalitsuse korraldus, rakenduskõrgharidus

Olga Nirk

Hariduskäik:

17.06.2003. – 26.08.2005.a  Kirde piirivalvepiirkond, abitööline. 

08.09. 2005. – 16.02.2018.a Sillamäe Lasteaed Pääsupesa, alushariduse õpetaja.

19.02.2018. –  10.08 2020 Sillamäe Linnavalitsus, haridus-ja kultuuriosakonna peaspetsialist (haridusnõunik).

11.08.2020.-    Sillamäe Lasteaed Pääsupesa alushariduse õpetaja.​

Diplom 

2006 – 2012 - Bakalauruseõpe. (Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses keskkonnas).

Irina Timoštšuk

09/2020 kuni 12/2020 . Ettevõte / organisatsioon ATLASNET MTÜ

Amet - Eesti keele õpetaja -Töökirjeldus MISA projekt, Eesti keele koolitus, A1 – tase (120 tundi)

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 15/2020 kuni 12/2020

Ettevõte / organisatsioon ATLASNET MTÜ

Amet Eesti keele õpetaja

Töökirjeldus MISA projekt, Eesti keele koolitus, A2 – tase

(120 tundi)

 12/2019 kuni 11/2020. Ettevõte / organisatsioon RADA - SN

Amet Eesti keele õpetaja. Töökirjeldus Eesti keele koolitus, A2 – tase (töötukassa toetus, 240 tundi)

Diplom 

1994-1996 -  Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keele õpetaja. Magisrtikraad.

1993-1995-  Tallinna Pedagoogikaülikool, õpetaja. Magistrikrad.

Viktorija Aleksina

2019    Narva Linnaleht, sekretär

Peamised tööülesanded: reklaami leidmine ja kirjavahetus

2019    Narva Vanalinna Riigikool – eesti keele õpetaja

Peamised tööülesanded: eesti keele õpetamine koolis

2018    AS „Dialoog“- eesti keele õpetaja

Peamised tööülesanded: eesti keele õpetamine koolis

2012-2019      Narva Soldino Gümnaasium – eesti ja inglise õpetaja

Peamised tööülesanded: eesti ja inglise keele õpetamine koolis

HARIDUSKÄIK

Haridusteaduse magister.

Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis.

Eriala – Eesti keel teise keelena põhikoolis, inglise keel põhikoolis sotsiaalpedagoog.

 

2020-2022      Ida-Viru Kutsehariduskeskus (reisikonsultant, tase 5)

2007 – 2011    Tartu   Ülikooli          Narva  Kolledž    -  humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis

(haridusteaduse magister)

2001-2007      Tartu   Ülikooli          Narva  Kolledž   – humanitaarained vene õppekeelega   põhikoolis

(haridusteaduse bakalaureus)

Svetlana Belgoray

 

Hariduskäik:

 Slantsevo tööstuskolledž - raamatupidaja 

Leningradi mäeinstituut - majandusteadlane
Täienduskursused: - rahvusvaheline raamatupidaja + siseaudit + kvalifikatsiooni kinnitus

Raamatupidamise kogemus 28 aastat.