top of page

Eesti keele A2-B1 test

 

Tehke test ja Teie tulemus annab teada millisele kursusele minna õppida. Kokku on testis 40 valikvastusega küsimust.

Igale küsimusele on ainult üks õige vastus. 

 

Jõudu ja jaksu!


 

1. Kas sa tead, kus Mart ____?

a. elab

b. elad

c. elasid

2. Teil on ____ ilus maja.

a. mitte

b.olgu

c.nii

3. Kus ____ maja asub?

a. neil

b.neile

c.nende

4. Vabandage, ____ läheb viimane buss Tallinna?

a.millal

b.mis

c.kui pikk

5. Tiit, ____, anna leiba!

a.väga hilja

b.ole hea

c.rohkem

6.Tal ei ole ____

a.õpik

b.õpiku

c.õpikut

7. Ära jää tundi ____!

a.hiljaks

b.tuttavaks

c.üles

8. Mis kell sa õhtul magama ____?

a.lähevad

b.lähed

c.pikad

9.____ on puhkus ja ma elan suvilas.

a.Mind

b.Mul

c.Mulle

10.Ta ____ suvel jalgrattaga tööl.

a.käib

b.läheb

c.on

11. Maja ____ kasvavad pirnipuud.

a.all

b.ette

c.ees

12. Ta on ____ aastat vana

a.kahekümne

b.kakskümmend

c.kahekümnes

13. Mida sa pead täna veel ____?

a.tegema

b.teha

c.teeb

14. Kas sa oled abielus? Ei, ma olen ____.

a.rahul

b.vallaline

c.tööl

15. Ma ootan ____!

a.sina

b.sinu

c.sind

16. Mis ____ õpetaja nimi on?

a.see

b.selle

c.seda

17. Lõuna oli kuni kella ____

a.üks

b.üht

c.üheni

18.Me sõidame puhkuse ajal ____

a.Tallinn

b.Tallinna

c.Tallinnas

19. Ta ____ soome keelt.

a.saab

b.oskab

c.oli

20. Ma pean ostma ____

a.vorst ja leib

b.vorsti ja leiba

c.vorsti ja leiva

21. Otsisin infot ____

a.internetil

b.internetis

c.internetist

22. Kas sa tahaksid pannkooke?

a.On liiga palju.

b.Mitte midagi.

c.Muidugi.

23. Söö ____ ära!

a.see õun

b.selle õuna

c.seda õuna

24. Miks sa eile ei ____ ?

a.tule

b.tulnud

c.tuled

25. Tund algab pärast ____ .

a.kool

b.lõunat

c.kohvipaus

26. Kas need marjad ____ siia karpi ära?

a.valivad

b.mahuvad

c.võtavad

27. Tehke uks ____!

a.kokku

b.on

c.lahti

28. Palun mulle kaks ____ .

a.kook

b.koogi

c.kooki

29. Nad elavad ____ .

a.kolmas korrus

b.kolmel korrusel

c.kolmandal korrusel

30. Ta ____ turult maitsvad puuviljad.

a.too

b.tõi

c.toodud

31. Ma ei ____ midagi.

a.tahab

b.tahtsin

c.tahtnud

32. Kuidas sa prügi ____?

a.üürid

b.valad

c.sorteerid

33. Politseinik ____ sõiduautot.

a.teeb

peatab

keelab

34. Palun kirjutage siia ____!

a.üle

b.kätte

c.alla

35. Nad käivad igal õhtul koeraga ____

a.jalutama

b.jalutamas

c.jalutada

36. Väljas on vihm. Pane kummikud____

a.selga

b.jalga

c.kaasa

37. See hammas valutab, on vaja välja ____ .

a.tõtata

b.tõmmata

c.panna

38. Ära ____, meil on aega küll!

a.kiirusta

b.varasta

c.vigasta

39. Millal sa sõidad? ___

a.Kahekümne esimene juunil

b.Kahekümne esimene juuni

c.Kahekümne esimesel juunil

40. Ma olen oma tööga väga ____ .

a.ise

b.kaasas

c.rahul

 

 

Üks õige vastus on 2,5 punkti.

Minimaalne punktide arv B1-kategooria kohta on 24 punkti.

 

​Selle testi tulemuste saamiseks:

-registreeri kursusele!

- saatke posti teel (smartkoolitus@gmail.com) vastused 40 küsimusele. (näited 1.a. 2.c ja nii edasi)
- märkige kirjas oma telefoninumber, ees- ja perekonnanimi, isikukood.

Täname teid aja eest! 

1. Kas sa tead, kus Mart ____?
bottom of page