top of page

ÕPINGUTE LÕPETAMINE

 

Õpilasel on õigus koolitusest keelduda, juhul kui tal on enne koolituse alustamist tõsiseid takistusi (pere ja sõprade või õpilase enda raske haigestumine). Sellisel juhul tagastatakse õppemaks täielikult 14 päeva jooksul alates kursusest keeldumise teatamisest.

Samuti taotleda õppemaksu tagastamist saab üks õpilase pereliikmetest, juhul kui õpilane ei ole alustanud õpingut seoses surma-või õnnetusjuhtumiga.

Samuti on õpilasel õigus keelduda õppimisest kursuse kesksel, kui õpingute jätkamiseks on tõsiseid takistusi, kuid sel juhul kursuse tasu tagastatakse osaliselt (tundide eest, mil õpilane ei saa jätkata õppimist).

Õppeasutusel on õigus: kursus üle kanda või ära jätta, kui rühmas on minimaalsest arvu vähem inimesi. Minimaalne inimeste arv grupis on 8. Samuti kursuse ärajäämise kohta saavad kõik kursusele registreerunud teate e-posti või telefoni teel mitte varem kui 7 päeva enne õpingute eeldatavat algust.

bottom of page